Yoga ALIVE: The Pratyabijñā-hrdayam

small-buy-now-button~ Yoga ALIVE: The Pratyabijñā-hrdayam / Sun&Moon Student: $65

small-buy-now-button~ Yoga ALIVE: The Pratyabijñā-hrdayam / Regular: $75

Yoga ALIVE study group Pratya Bijna Winter 2017

Yoga ALIVE study group Pratya Bijna Winter 2017